Aceste informații au fost actualizate conform dispozițiilor din Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR) și au scopul de creștere a nivelului de protecție a datelor personale și de creare a unui climat de încredere care sa permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

În măsura în care vor interveni și alte dispoziții legale sau măsuri necesare tehnice sau organizatorice necesare scopului de mai sus, ne rezervam dreptul sa modificăm politica și practicile noastre de confidențialitate astfel că va rugăm să revedeți periodic aceasta informare.

 

 

INFORMAREA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Dovan Business SRL, deținătorul site-ului scoliprivate.eu (operatorul) are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizeaza despre aceștia, un membru al familiei ori o altă persoană.

 

1. Ce sunt datele personale? Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (adică o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare – nume, adresă, număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

2 De ce colectăm datele personale?  Scopul colectării datelor rezultă din activitatea noastră de

Publicație online, respectiv prezentare a unităților de învățământ, publicarea de materiale de presă pentru domeniul educațional, posturi disponibile din unitățile de învățământ private.

3. Cum colectăm datele personale? Scoliprivate.eu colectează datele personale primite în mod direct de la dvs. prin completarea formularelor transmise de către reprezentanții site-ului.

Formularele includ câmpuri precum numele, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, fotografii, elemente de identificare (logo, taglines), prețuri.

Site-ul nostru colectează în mod automat informații precum IP-ul dispozitivului pe care îl utilizezi, localizarea generală de unde vizitezi site-ul, tipul de browser, istoricul paginilor accesate, sistemul de operare ori dispozitiv mobil de pe care vizitezi site-ul online.

Colectarea acestor date este justificata de interesul nostru legitim de a vă facilita accesul de pe toate tipurile de dispozitive, adaptând site-ul nostru la necesitățile și tendințele vizitatorilor, pentru a  oferi o experiență cât mai facilă de interacțiune, pentru a observa și  corecta eventualele probleme tehnice pe care le pot avea serverele noastre când livrează conținut către anumite tipuri de dispozitive.

Site-ul nostru folosește cookie-uri și alte tehnologii similare (mici fișiere text ce sunt plasate pe dispozitivul dvs. pentru a facilita citirea informațiilor pe care dvs. le-ați transmis deja către site-ul nostru de ex. căutare în câmpul dedicat, istoricul vizitelor).

Cookie-urile asigura utilizatorilor (user-ilor) o experiența plăcuta de navigare si susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: de ex.  preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului. Acestea sunt cookie-urile ”directe” stabilite de domeniul pe care îl vizitați în momentul respectiv, de ex. Scoliprivate.eu dar există și cookie-uri ”terțe” stabilite de alte domenii decât cel vizitat, aleatorii plasate prin intermediul unor terțe părți/ furnizori care pot ocupa o anumită secțiune de conținut (ex: news box, un video sau o reclama). Aceștia pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie sa respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cookie-urile care vizează performanța site-ului în sine nu solicita informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. După dorința dvs. se pot ajusta setările de confidențialitate din browser pentru a bloca toate cookie-urile; cu toate acestea, acest lucru ar putea afecta grav experiența de navigare, deoarece multe site-uri web ar putea să nu funcționeze corect.

Acest website utilizează Google Analytics, un program de analiza a traficului de internet furnizat de Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizează cookie-uri pentru a ajuta scoliprivate.eu să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul, pentru a elabora rapoarte în acest sens. Google respecta prevederile GDPR, politica de conformitate fiind în adaptare la cerințele Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal.

4. Pe ce bază folosim aceste date? Datele menționate mai sus sunt folosite pentru a vă permite accesul în site. Baza legală pentru această prelucrare este încheierea și executarea unui contract online la care sunteți parte (ori de cate ori solicitați operațiunile de mai sus, sunteți de acord cu termenii și condițiile de furnizare a acelor produse). Pentru emiterea facturilor și/sau în cazul în care suntem obligați să depunem declarații fiscale în legătura cu comenzile efectuate de dvs. se poate să solicităm informații fiscale detaliate precum: adresa dvs. (necesara pentru a fi trecuta pe factura fiscala), dar și alte date fiscale pe care legea ne obligă să le colectăm și prelucrăm în legătură cu tranzacția respectivă. In aceasta situație, temeiul legal pentru prelucrare va fi reprezentat de obligația de a ne conforma cu prevederile din legislația internă iar perioada de stocare va fi cel puțin egala cu cea impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Site-ul nostru vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a ne trimite un mesaj prin intermediul formularului de pe pagina de Contact. Datele pe care le trimiteți în urma folosirii acestei opțiuni de contactare sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim de a răspunde solicitării dvs. și / sau de a păstra o evidență a reclamației dvs., a solicitării de consultanta și a altora similare. Aceste date sunt stocate timp de 3 ani.

Nu vă folosim datele pentru a vă trimite comunicări de marketing decât dacă optați în mod explicit pentru o astfel de comunicare, bifând opțiunea de newsletter pe care o puteți retrage oricând doriți (retrageți consimțământul)  fie în comunicarea însăși, fie prin bifarea opțiunii NU din contul de utilizator, fie contactându-ne.  

5. Sunt transferate datele?  Informațiile personale pot fi comunicate în cazul auditării și monitorizării proceselor noastre interne.

Dovan Business SRL este operator în înțelesul GDPR, firma care administrează scoliprivate.eu  iar pentru desfășurarea activității va încheia contracte scrise cu obligații de confidențialitate cu terții furnizorii de produse și servicii, care au statut de împuterniciți conform GDPR, de ex. firma de găzduire a site-ului, curierii, procesatorii de plăți, terții integrați în site (Google Analytics, Facebook etc.), furnizorii sistemelor de tehnologie și securitate a informației, agențiile de marketing online, companiile ce asigura funcționalitatea site-ului și către alte părți, cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consultanți externi, a căror activitate implica necesitatea cunoașterii acestor date și/sau acolo unde legea ne obliga sa facem aceasta dezvăluire sau dacă este în interesul legitim al scoliprivate.eu pentru dezvoltarea afacerii. 

 Accesul la informațiile personale este limitat la acei angajați care trebuie să cunoască informațiile personale și pot include angajații din departamentele de marketing, tehnologia informației, contabilitate și de securitate.

Cu excepția situațiilor detaliate în mod expres mai sus, niciodată nu vom dezvălui, nu vom vinde sau nu vom închiria informațiile personale unei terțe părți fără a va notifica și, dacă este cazul, fără a obține consimțământul dvs.

Vom verifica întotdeauna că orice terțe părți către care dezvăluim informațiile personale sunt supuse obligațiilor de confidențialitate și de securitate în conformitate cu contractele semnate cu aceștia și cu legile aplicabile.

Dacă furnizăm orice informații cu caracter personal unor astfel de entități terțe aflate în afara SEE, vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că destinatarul va protejează în mod corespunzător informațiile personale, precum asigurarea în cazul furnizorilor de servicii cu sediul în SUA sau cu sediul în alte țări din afara SEE (inclusiv Japonia), a respectării acordurilor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau asigurarea că aceștia s-au înscris în programul Privacy Shield.

6. Ce drepturi ai, ca utilizator al scoliprivate.eu? Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării GDPR, beneficiați de drepturi adiționale: 

Dreptul la informareart. 13 și 14 GDPR se pot solicita informații privind activitățile noastre de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul de acces la date – art. 15 GDPR – se poate obține confirmarea dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, și în caz afirmativ, acces la acele date și alte informații utile.

Dreptul la rectificare – art. 16 GDPR – puteți rectifica datele personale inexacte sau  completa;

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) art. 17 GDPR – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea datelor –art. 18 GDPR- puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestație exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție art. 21 GDPR– puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim, de exemplu atunci când acestea sunt prelucrate în scopuri de marketing direct. Ca sa fie mai clar modul în care se poate exercita acest drept, trebuie menționat, spre exemplu, ca în toate newsletter-ele care provin de la scoliprivate.eu veți avea întotdeauna posibilitatea  dezabonării

Dreptul la portabilitatea datelor art. 21 GDPR- puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; date de contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs. , îl puteți retrage oricând cu mențiunea ca retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs. , îl puteți retrage oricând cu mențiunea ca retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, de a-ti exprima punctul de vedere cu privire la aceasta, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Scoliprivate.eu nu realizează astfel de profilări care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată. La momentul la care vom realiza astfel de profilări, va vom anunța și vom modifica prezenta politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.  

Puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări în scris la adresa office@scoliprivate.eu Am numit o persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul companiei noastre care poate fi contactata daca exista nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate. 

Referitor la solicitări te rugăm sa ai în vedere și următoarele aspecte practice: vom încerca să răspundem în termen de 30 de zile dar putem prelungi acest termen în funcție de complexitatea cererii tale, informându-te despre aceasta; este posibil sa nu îți putem oferi accesul dacă acest fapt ar putea intra sub incidența unor anumite prevederi legale dar te vom informa despre motivul refuzului; în unele cazuri e posibil sa nu putem căuta datele dacă identificatorii furnizați în solicitare nu ne pot ajuta sa va identificam că persoana vizată de operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal. În acest caz va rugam sa reveniți și să oferiți date concrete și exacte.

7. Ce măsuri luăm pentru asigurarea securității datelor? Scoliprivate.eu a luat masurile necesare si rezonabile, din punct de vedere tehnic și administrativ ca sa protejeze datele tale personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii, precum: controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în dulapurile de depozitare și arhivare, utilizarea de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor în tranzit etc.

Scoliprivate.eu a luat masurile rezonabile de precauție pentru protejarea confidențialității datelor furnizate pe Internet însă cu toate eforturile depuse este cunoscut faptul că acest mod de transfer de date nu este complet sigură astfel ca nu putem răspunde pentru acest mod de a ne transmite datele tale însă odată ce le primim folosim procedurile interne stricte privind securitatea datelor.