Publicat pe: 19 mai 2017Timp de citire: 3.9 minuteVizualizări: 344

Fondul pentru bursele studenţilor se va acorda pentru întreaga durată a anului universitar inclusiv pe perioada vacanţelor, după ce Camera Deputaţilor, forul decizional pe acest subiect, a adoptat, în plen, amendamentul propus în acest sens de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR).

Acest lucru înseamnă că, în perioada următoare, după promulgarea acestei legi de către Preşedintele României şi după modificarea în consecinţă a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, universităţile vor putea acorda burse studenţilor pe toată perioada unui an universitar, inclusiv pe perioada vacanţelor.

În conformitate cu art. 136, alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale, “anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre şi se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor”. Prin urmare, indiferent de structura pe care universităţile decid să o implementeze, un an universitar echivalează practic cu un an calendaristic, conform legiuitorului.

Fondul pentru bursele studenţilor se constituie alocându-se 201 lei/lună pentru fiecare student bugetat (la formă de învăţământ finanţată de la bugetul de stat). Apoi, universităţile împart acest fond de burse către studenţi, ţinând cont de criteriile generale stabilite prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3392 din 27 februarie 2017 şi adoptate în urma propunerilor ANOSR.

Astfel, nu toţi studenţii de la buget vor primi lunar o bursă de 201 lei/lună, ci bursă, într-un cuantum lunar de minimum 578 de lei/lună, vor primi acei studenţii care sunt eligibili pentru a beneficia de bursă socială, de merit sau de performanţă. Prin măsura adoptată ieri, noutatea e că universităţile vor primi fonduri pentru burse pentru 12 luni, pentru întreg anul universitar, şi nu doar pentru perioada activităţii didactice, ca în prezent (8-9 luni/an). Aşadar, fiecare universitate va avea fonduri pentru a acorda burse încă 3 luni în plus, astfel că vor putea fi acordate burse studenţilor şi pentru perioada vacanţelor.

“Reamintim şi faptul că, în urma demersurilor ANOSR, în anul 2016 s-a obţinut creşterea fondului pentru bursele studenţeşti după o stagnare de mai mult de 6 ani şi jumătate, cu 20,29% faţă de anul precedent (de la 69 la 83 de lei/lună/student bugetat), iar apoi în anul 2017 s-a obţinut o creştere cu încă 142,16% a fondului de burse faţă de anul precedent (de la 83 la 201 lei/lună/student bugetat), totalizându-se o creştere cu 191,3% a fondului pentru burse studenţeşti în anul 2017 faţă de anul 2015”, se arată într-un comunicat ANOSR.

De asemenea, odată cu adoptarea acestei legi de către Camera Deputaţilor (proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normativ – PL-x nr. 142/2017), a fost consfinţit şi dreptul studenţilor de a călători gratuit cu trenul, fără nicio restricţie.

Astfel, în continuare, de gratuitate la transportul feroviar beneficiază toţi studenţii înmatriculaţi la o formă de învăţământ cu frecvenţă la într-o instituţie de învăţământ superior acreditată indiferent dacă e de stat sau privată şi este valabilă la programe de studii de la toate cele trei cicluri (licenţă, master, doctorat), indiferent de forma de finanţare a studiilor (buget/taxă).

Studenţii beneficiază de un număr nelimitat de călătorii, indiferent de distanţele sau rutele călătoriilor, inclusiv pe perioada vacanţelor de către toţi operatorii de transport feroviar la toate tipurile de trenuri, clasa a II-a.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) este federaţia naţională studenţească, non-guvernamentală şi non-partizană care, de peste 17 ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenţilor din România, apărarea şi promovarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, cât şi stimularea participării lor la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală.

ANOSR reuneşte studenţi din 17 centre universitare din întreaga ţară, din 32 de universităţi, atingând un număr de peste 91 de organizaţii membre, care luptă împreună pentru menţinerea în funcţiune a mecanismului mişcării studenţeşti. La nivel naţional, ANOSR este parte a Alianţei pentru o Românie Curată şi membră în Consiliul Tineretului din România.

Distribuie acest articol

Vrei ca profilul tău să fie văzut de cele mai bune școli private din România?

Reprezinți o instituție privată de învățământ și ești în căutare de personal didactic sau non-didactic? Comunitatea scoliprivate.eu îți stă la dispoziție.

Lasă un comentariu