Școala Primară Noua Generație

Școala Primară Noua Generație

Descrierea Scolii

“Education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another. (Educația este pur și simplu sufletul unei societăți, așa cum acesta se transmite de la o generație la alta)”
G.K. Chesterton
Citatul de mai sus inglobează viziunea Școlii Primare Noua Generație din Constanta asupra actului educaţional complet, menit să ofere abilitați, deprinderi si cunoștințe care să le permită absolvenților o rapidă și trainică inserție socială.

Facilități

Situată pe str. Viceamiral Ioan Murgescu, Nr. 33, Școala Primară Noua Generație este o unitate de învățământ privat cu predare în limba română, cu cinci săli de clasă și o sală de sport.
Oferta sa educațională include:
orele din planul cadru pentru clasa pregătitoare și clasele I – IV
4 ore de limbă engleză
1 oră limbă franceză
1 oră limbă germană
1-2 ore dezvoltare personală
efectuarea temelor
pregătire intensă la matematică începând cu clasa I
program after-school pentru elevii din alte școli

Tarife

Pentru a beneficia de această ofertă, părinții achită 10000 lei/an. Elevii au și posibilitatea de a lua masa la școală pentru o sumă suplimentară de 3500 lei/an.

Activități Opționale

Pe lângă activitatea didactică propriu-zisă, școala oferă o paletă largă de activități extrașcolare și opționale. Se desfășoară activități instructiv-educative cu organizații umanitare ca World Vision sau Crucea Roșie, cu Poliția rutieră, Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea, Inspectoratul general al Jandarmeriei Române etc. Periodic se organizează excursii, tabere si petreceri în scopul consolidării colectivelor de elevi și îmbunătățirii relațiilor lor cu cadrele didactice. Opțional elevii pot alege programul normal sau pe cel prelungit, în funcție de nevoile lor sau/și ale parinților.
În cei 13 ani de activitate, cadre didactice ale școlii au organizate ore de pregătire intensivă la matematică, în vederea susținerii concursurilor de admitere la diverse Colegii de renume din oraș. Astfel, în urma acestor ore suplimentare, elevi din școală au obținut note de 9 și 10 la admiterea în clasa a V-a. Sunt elevi foarte bine pregătiți, care duc un bun renume școlii noastre, în instituțiile în care au ajuns: olimpici la nivel județean și național, participanți la diverse proiecte Erasmus, elevi care au obținut burse de studiu în stăinătate. Cu toții sunt mândri de școala care le-a îndrumat primii pași.

Echipa

Școala Primară Noua Generație are un colectiv didactic format din 9 persoane (5 învățătoare și 3 profesoare de limbi străine, psiholog) și personal auxiliar. În programul after school, elevii sunt supravegheați de același cadru didactic cu care lucrează și dimineața. Astfel se urmărește o continuitate la clasă, fiecare elev având posibilitatea de a lucra la teme exact ceea ce are nevoie, ceea ce a constatat cadrul didactic că are nevoie. Toate cadrele didactice sunt calificate și majoritatea sunt titulare. Ca urmare a atentei selecții a personalului didactic și a grijii pentru perfecționarea sa continuă, a educației centrate pe elev și, nu în ultimul rând, a păstrării unei medii de 7 elevi/clasă (ce permite predarea diferențiată în funcție de nevoile reale ale elevului), s-au obținut rezultate deosebite în toți anii de activitate: procentul de promovabilitate este de 100%, abandonul școlar e de 0% iar rata de promovabilitate la examenele de simulare pentru admiterea in clasa a 5-a, de 100%.

Curriculum

  • Pregătitoare - Primară

    • Pregătitoare- Primară
      Viewing Completed Lesson
Pret
incepand cu 2500 EURO / an
Elevi
0
Limba Predare